Coronavirus updates ICT Maatwerk

(Laatst bijgewerkt op 01-04-2020)

Op dit moment houdt het coronavirus Nederland steeds meer in zijn greep en worden er vanuit het RIVM verschillende adviezen gegeven. Hoe gaan we daar als ICT Maatwerk mee om?

Ben je verkouden, grieperig, heb je koorts of voel je je niet lekker? Dan adviseren we je om thuis te blijven. Voel je je prima, heb je geen klachten en heb je geen contact gehad met iemand die het virus draagt? Dan ben je gewoon welkom bij ICT Maatwerk.

We zijn open voor alle medewerkers die behoefte hebben aan afleiding en structuur. We vinden het belangrijk je de rustige maar bovenal veilige plek te bieden die je gewend bent, waarbij je je opgebouwde ritme en structuur kan blijven voortzetten.

Mocht het advies vanuit het RIVM veranderen, dan kunnen we niet uitsluiten dat we alsnog tijdelijk gaan sluiten.

 

ICT Maatwerk volgt te allen tijde het advies van het RIVM op. Iedereen die een bezoek brengt aan een van onze locaties dient zich te houden aan de hygiënevoorschriften die daar bij binnenkomst zichtbaar zijn. Wij ontvangen bezoek niet met het schudden van handen, maar met een glimlach.

Wij hechten veel waarde aan hygiëne en hebben onze regels extra aangescherpt voor wat betreft schone werkplekken en werkruimtes. Zo kunnen we zorgen voor een veilige werkomgeving voor onze medewerkers en contacten.

We vinden het belangrijk om betrokken te blijven bij al onze medewerkers, dit zijn ook de medewerkers die momenteel thuis zitten. We nemen dan ook wekelijks contact op om te informeren hoe het met je is. Mocht je zelf vragen hebben, thuis willen werken of gewoon even afleiding nodig hebben? Neem gerust contact op met jouw locatie om even met de begeleiding bij te kletsen.

 

Denk je dat je besmet bent, of wil je direct iemand van ICT Maatwerk spreken. Je kan ons 24/7 bereiken op tel: 06-10920273. Bij geen gehoor mag de voicemail ingesproken worden. Tijdens kantoortijden kun je uiteraard ook naar het nummer van je locatie bellen.

 

Wij hopen op jullie medewerking en begrip.

Maatregelen tot 1 juni 2020:

 • Medewerkers dienen te allen tijde anderhalve meter afstand te houden.
 • Medewerkers zorgen dat er altijd een lege werkplek tussen hem of haar en een collega zit.
 • Ook tijdens de pauze dient er anderhalve meter afstand gehouden te worden. Er mag ook pauze gehouden worden op de werkplek.
 • Bezoekers buiten medewerkers dienen hun aanwezigheid bij de deur te noteren. Zo kunnen we in geval van nood altijd contact opnemen.
 • Gesprekken met nieuwe medewerkers, gemeente of andere hulpverleners die normaal gesproken op kantoor plaatsvinden, worden verzet naar een later moment. Mocht je toch een gesprek willen, waarbij de begeleiding nodig is, zullen we dit proberen telefonisch af te handelen.
 • We zetten komende tijd extra schoonmaak in en zullen zelf veel extra schoonmaken op locatie. Zo hopen we eventuele verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen.
 • We zijn buiten werktijden ook bereikbaar in geval van nood op tel: 06-10920273. Bij geen gehoor mag de voicemail ingesproken worden. Uiteraard is appen ook mogelijk.
 • Ben je verkouden, grieperig, heb je koorts of voel je je niet lekker, of heeft iemand van je gezin koorts? Dan moet je thuis te blijven.
 • Ben je besmet met het virus. Dan moet je thuisblijven en neem je contact op met je huisarts.

Wat kun je zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

Let erop dat ook jouw collega’s zich hieraan houden, en spreek ze erop aan als ze dat niet doen. Wij zullen ervoor zorgen dat er voldoende zeep etc. aanwezig is. Oppervlakken waar het virus zich aan kan hechten maken we regelmatig schoon.

Hoe voorkom je snelle verspreiding?

Hoe was je goed je handen?

Was je handen goed en vaak!

Thuisblijven of bellen naar de huisarts?

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?

Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen.

Worden je klachten erger?

Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk? Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op

Algemene informatie vanuit het RIVM (18 maart geüpdatet)

Welke maatregelen gelden in Nederland tegen verspreiding van het coronavirus?

De Rijksoverheid heeft maatregelen ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.
 • Iedereen in heel Nederland: probeer zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. Mensen wordt dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Voor zorgpersoneel: er wordt veel van je gevraagd. Blijf pas thuis als je klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met je werkgever. En reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen zijn in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met 28 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs .
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 28 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, seksclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met 28 april.

Ik denk dat ik het nieuwe coronavirus heb. Wat moet ik doen?

Voor iedereen geldt:

 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Dit zijn milde klachten. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en je medische hulp nodig hebt.

Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen. Dan kun je anderen niet meer besmetten.

Wie worden bedoeld met kwetsbare personen, of mensen met een zwakke gezondheid?

Kwetsbare personen of mensen met een zwakke gezondheid zijn mensen van 70 jaar en ouder en mensen die een van deze aandoeningen hebben:

 • afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
 • chronische hartaandoeningen;
 • diabetes mellitus (suikerziekte);
 • ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;
 • een hiv humaan immunodeficientievirus -infectie in overleg met de behandelaar.
 • verminderde weerstand tegen infecties:
  • door medicatie voor auto-immuunziekten,
  • na orgaantransplantatie,
  • bij hematologische aandoeningen (bloedziekten),
  • bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is,
  • bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;

Voor meer informatie, vragen en antwoorden over het Corona virus kun je terecht op:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#nederland