Informatie voor verwijzers

Informatie voor Verwijzers

Bij ICT Maatwerk ondersteunen en begeleiden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen we middels dagbesteding in de ICT. Daarbij begeleiden we onze clientën op maat, hun persoonlijke doelen staan centraal. Zo helpen we cliënten te werken aan de ontwikkeling van ICT vaardigheden. Maar vaak besteden we ook aandacht aan het ontwikkelen van werknemersvaardigheden of sociale vaardigheden. Dit alles binnen een veilige leeromgeving, waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat.

Plaatsingsmogelijkheden

Misschien wel de belangrijkste informatie voor verwijzers.. We bieden dagbestedingsplaatsen die passen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet langdurige zorg (WLZ), Jeugdwet en Participatiewet. In sommige gevallen verzorgt ICT Maatwerk in samenwerking met Driestroom ook een Praktijk Assessment vanuit het UWV. Dan verzorgen we een objectieve beoordeling, om inzichtelijk te maken of een cliënt arbeidsvermogen heeft. Onze cliënten werken bij ons op basis van een van de genoemde indicaties, met behoud van uitkering. Wij staan voor cliëntgericht werken, met korte lijnen in de communicatie.

Beschikkingen vanuit de gemeenten worden afgegeven aan Driestroom. Dit omdat ICT Maatwerk middels een franchise constructie met Driestroom samenwerkt.

ICT Maatwerk werkt samen met Driestroom
een medewerker van onze ICT dagbesteding aan het werk

Begeleiding

Op al onze locaties zijn geschoolde en professionele begeleiders werkzaam, met een achtergrond in de zorg. Op deze manier bieden wij onze cliënten de kwalitatief goede begeleiding en ondersteuning die zij nodig hebben. Dit op verschillende gebieden, afhankelijk van hun behoeftes en leerdoelen. Tevens is er voldoende kennis aanwezig van ICT, om cliënten inhoudelijk te kunnen coachen. Onze begeleiders zijn ervaren en gespecialiseerd in het werken met verschillende doelgroepen.

Mijn Plan systematiek

In het werken met cliënten maken we gebruik van de Mijn Plan systematiek. Hierin stellen we samen met de cliënt doelen omtrent zijn of haar traject. Door het stellen van doelen stimuleren we niet alleen de ontwikkeling, maar we maken deze ook meetbaar. Binnen deze systematiek houden we als begeleiding de voortgang van de gestelde doelen bij. Waar nodig stellen we deze ook bij. Deze projectmatige aanpak helpt met het op de voet volgen van de cliënt. Ook maken we de ontwikkeling zo inzichtelijk.

Aanmeldprocedure cliënt

Wanneer een cliënt geïnteresseerd is in het volgen van dagbesteding bij ICT Maatwerk, kan deze altijd vrijblijvend mee komen draaien. Op deze manier ontdekken we gezamenlijk of dagbesteding bij ons het meest passend is. Wanneer deze dag positief wordt ervaren maken we een vervolgafspraak. De cliënt zorgt dat ICT Maatwerk in contact komt met desbetreffende contactpersoon van de gemeente of het Sociaal Wijkteam. Op voorhand spreken we al over de vorm van indicatie en of er al een indicatie is afgegeven voor de cliënt. Indien de cliënt nog niet over een indicatie beschikt, dient hij of zij deze zelf aan te vragen bij de gemeente. Wanneer de indicatie is afgegeven kunnen we starten met de dagbesteding bij ICT Maatwerk. Samen kijken we naar welke inzet passend is voor de cliënt.

Wilt u graag met ons in contact komen of meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Wijkt een traject af van bovenstaande, neem dan ook contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.