Verwijzers

Wij ondersteunen en begeleiden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt middels een dagbesteding in de ICT. Persoonlijke doelen en begeleiding op maat staan centraal in de benadering naar onze cliënten. Zo kunnen cliënten werken aan de ontwikkeling van ICT vaardigheden maar wordt er veelal ook aandacht besteedt aan het ontwikkelen van werknemersvaardigheden of het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Dit alles binnen een veilige leeromgeving waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat.

We bieden dagbestedingsplaatsen die passen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet en Participatiewet. In sommige gevallen verzorgt ICT Maatwerk in samenwerking met Driestroom ook een Praktijk Assessment vanuit het UWV, waarin een objectieve beoordeling plaatsvindt om inzichtelijk te maken of een cliënt arbeidsvermogen heeft. Cliënten zijn bij ICT Maatwerk werkzaam op basis van een van de bovengenoemde indicaties, met behoud van uitkering. Wij staan voor cliëntgericht werken met korte lijnen in de communicatie.

Beschikkingen vanuit de gemeenten worden afgegeven aan Driestroom, omdat ICT Maatwerk middels een franchise constructie met Driestroom samenwerkt.

over ons

Begeleiding

Op al onze locaties zijn geschoolde en professionele begeleiders met een zorg achtergrond werkzaam om cliënten te begeleiden. Op deze manier kunnen we de cliënten kwalitatief goede begeleiding en ondersteuning bieden die zij nodig hebben op verschillende gebieden. Tevens is er voldoende kennis aanwezig van ICT om cliënten inhoudelijk te kunnen coachen. Onze begeleiders zijn ervaren en gespecialiseerd in het werken met verschillende doelgroepen.

In het werken met cliënten maken we gebruik van de Mijn Plan systematiek. Hierin stellen we samen met de cliënt doelen omtrent zijn traject. Het stellen van doelen draagt bij aan de stimulans ten aanzien van de ontwikkeling en maakt deze ook meetbaar. Binnen deze systematiek kan begeleiding de voortgang van de gestelde doelen bijhouden en eventueel bijstellen als dat nodig is. Door deze projectmatige aanpak kunnen we de cliënt op de voet volgen en de ontwikkeling inzichtelijk maken.

Aanmeldprocedure cliënt

Wanneer een cliënt geïnteresseerd is in het volgen van dagbesteding bij ICT Maatwerk is het mogelijk om vrijblijvend mee te draaien, om op deze manier te achterhalen of dagbesteding bij ons het meest passend is. Als de dag positief wordt ervaren maken we een vervolgafspraak. De cliënt zorgt dat ICT Maatwerk in contact komt met desbetreffende contactpersoon van de gemeente of het Sociaal Wijkteam. Op voorhand wordt er al gesproken over de vorm van indicatie en of er al een indicatie is afgegeven voor de cliënt. Indien de cliënt niet over een indicatie beschikt dient hij deze zelf aan te vragen bij de gemeente. Wanneer de indicatie is afgegeven kan er gestart worden met de dagbesteding bij ICT Maatwerk. Samen kijken we naar welke inzet passend is voor de cliënt.

Wilt u graag met ons in contact komen of meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op! Wijkt een traject af van bovenstaande, neem dan ook contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Meer weten over onze locaties?