Klachtenregeling

Heb jij een klacht? Lees de pagina hieronder.

Klachten melden
Gaat iets niet zoals het moet of je het graag wil? Dat vinden we heel vervelend. Het beste kun je eerst praten met degene over wie de klacht gaat. Of met iemand die met jou naar een oplossing kan zoeken. Kom je er niet uit? Vraag familie, een (andere) begeleider of teamleider om hulp. Je kunt ook altijd bij de cliëntvertrouwenspersoon terecht.

Meer informatie over het melden van klachten vind je in deze folder. De klachtenregeling van Driestroom lees je hier. Meer informatie over klachten en suggesties in 2023 lees in je de Klachtenrapportage 2023.

Klachtenfunctionaris
Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen? Of ben je niet tevreden over de oplossing? Neem dan contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris: Wieteke Kats (1e contactpersoon) van Quasir. De klachtenfunctionaris luistert goed naar jouw verhaal en onderzoekt de klacht. Samen met jou bedenkt ze een oplossing die voor iedereen werkt. De klachtenfunctionaris streeft ernaar om binnen één week een reactie op je klacht te geven. Jouw klacht wordt niet gedeeld met de begeleider/zorgverlener zonder jouw toestemming. Je kunt je klacht doorgeven aan de klachtenfunctionaris via de mail: bemiddeling@quasir.nl

Klachtencommissie
Ben je niet tevreden over de klachtafhandeling, dan kun je je ook richten tot de externe onafhankelijke Klachtencommissie of de Geschillencommissie Zorg. De klachtenfunctionaris kan je meer informatie geven over hoe je hier een klacht kunt indienen. In deze commissies zitten mensen die niet bij ICT Maatwerk werken.

Opmerkingen en klachten vervoer
De Combinatie Linsen-van der Wielen vervoert jou en andere mensen van ICT Maatwerk. Natuurlijk gaat er wel eens iets mis. We vinden het belangrijk daarvan op de hoogte te zijn zodat we het vervoer verder kunnen verbeteren. Je kunt een klacht indienen via het portaal. Als je inlogt zie je bovenaan een tabblad Klachten. Voer daar je klacht in. Als je dit lastig vindt, kun je de contactpersoon van de locatie vragen om de melding voor jou te doen. Als je vindt dat je klacht niet op de juiste wijze is afgehandeld of opgelost, geef dat dan door aan de contactpersoon van jouw locatie of stuur een berichtje naar vervoer@driestroom. Meer informatie over vervoer bij Driestroom lees je in de Handleiding-vervoer-bij-Driestroom.

Ontvangen klachten 2023
Er zijn in 2023 geen klachten geweest.


Klachtenregeling deelnemers I-Nova zorg

Voor deelnemers die via I-Nova zorg bij ICT Maatwerk werkzaam zijn geldt een andere klachtenregeling. Voor de klachtenregeling van I-Nova zorg wordt verwezen naar Quasir.
I-Nova Zorg is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties met gepassioneerde hulpverleners voor jeugdigen en volwassenen. Voor het behandelen van klachten en het inschakelen van een vertrouwenspersoon maken wij gebruik van de diensten van Quasir.

Klachtenfunctionaris
Komen we er onderling niet uit, dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kan jou:

  • Bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen (bijvoorbeeld middels een bemiddelingsgesprek) en/of
  • Adviseren met betrekking tot de indiening van een klacht en/of
  • Bijstaan bij het formuleren van de klacht.

Je kunt de klachtenfunctionaris bereiken via onderstaande contactgegevens:
Afdeling klachtenbemiddeling van Quasir:

Voor de volledige informatie over de klachtenregeling van I-Nova zorg verwijzen we graag naar hun website. I-Nova zorg

Meer weten over onze locaties?

Copyright 2024 © ICT Maatwerk B.V.
KvK: 75199238 BTW: NL826089070B01

Uitstroomrapport